homeเคมีอาหาร
personperson_add
เคมีอาหาร

ผู้สอน
person
นาย รอมลี เจะดอเลาะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีอาหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
612

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบของอาหาร ความรู้พื้นฐานของสารอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)