home30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง) ภาคพิเศษ / ภาคปกติ (500 ชั่วโมง)
personperson_add
30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง) ภาคพิเศษ / ภาคปกติ (500 ชั่วโมง)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง) ภาคพิเศษ / ภาคปกติ (500 ชั่วโมง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6128

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)