ผู้สอน
Mrs Suveera Sudadate
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 การประยุกต์ใช้โปรแกรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6133

สถานศึกษา

โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4      รหัสวิชา ง 22242

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555     

โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ 

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์                                        จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์