computer

ผู้สอน
person
นาย สมภาร ชัยเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
computer

หมายเลขของวิชา (Class ID)
6134

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)