ผู้สอน
นาย สมภาร ชัยเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

computer


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6134

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านว่าน


คำอธิบายชั้นเรียน

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓