การบัญชีต้นทุน

คำอธิบายชั้นเรียน

การบัญชีต้นทุน (จะเรียนได้ ต้องผ่านการบัญชีขั้นต้น 2 มาก่อนนะ)