การบัญชีต้นทุน


ผู้สอน
ผศ. ไพสรณ์ สูงสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีต้นทุน

Class ID
6140

สถานศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์
คำอธิบายวิชา

การบัญชีต้นทุน (จะเรียนได้ ต้องผ่านการบัญชีขั้นต้น 2 มาก่อนนะ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)