ผู้สอน
ok' ประมวล ใคร่นุ่นกา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6144

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของคุณครูประมวล  ใคร่นุ่นกา  นักเรียนจะต้องศึกษาขั้นตอนการเรียนให้เข้าใจตามลำดับขั้นตอนที่ครูกำหนดไว้ก่อนเรียน ให้เข้าใจก่อน  ครูจะอัพเดตเนื้อหาใหม่ ๆ เพิ่มทุกระยะ