homeระบบสารสนเทศทางการบัญชี
person
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ผู้สอน
อาจารย์ สกลพร พิบูลย์วงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6149

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)