homeResearch Management and Academic Services
personperson_add
Research Management and Academic Services

ผู้สอน
person
รศ. พิศเพลิน เขียวหวาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Research Management and Academic Services

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6150

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)