เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 552 วิชาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) 6101308 น.ศ.ภาค กศบป ปี 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ระบบบัส addressing mode assembler, instruction mode, macro instruction / assembler ฯลฯ


งานหลัก 1.  ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม ส่งที่ classstart  ในเวลากำหนด

              2.  present   code จับคู่ 2 คน ตามสถานะการณ์  ไม่ตายตัว หรือเดี่ยวก้ได้

เก็บคะแนน ทั้งหมด 40 คะแนน  เข้าเรียน 10 คะแนน  ที่เหลือ 50 คะแนนสอบตามเนื้อผ้า