homeวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
person
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย กฤตวัฒน์ คำปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6158

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)