homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย กฤตวัฒน์ คำปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6161

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(Microsoft Office Word 2007)  ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ตามจินตนาการและตามรูปแบบที่กำหนด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)