homeวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาย กฤตวัฒน์ คำปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6162

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ย่วกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  2007 เพื่อสร้างชิ้นงานเกียวกับสารสนเทศ เช่่น การสร้างตารางแบบต่างๆ กราฟรูปแบบต่าง  การคำนวณเกรด ฯลฯ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)