homeวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย กฤตวัฒน์ คำปา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6163

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนและข้นตอนในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamwaver 8 , Adobe Photoshop 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)