home6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (จันทร์-บ่าย) 2-2555
personperson_add
6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (จันทร์-บ่าย) 2-2555

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (จันทร์-บ่าย) 2-2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6170

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (จันทร์-บ่าย)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)