ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (จันทร์-บ่าย) 2-2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6170

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (จันทร์-บ่าย)