ผู้สอน
PatTHAna SRIwaRom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

30705404 : การสื่อข่าว ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6171

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย  ความสำคัญ  และคุณลักษณะของข่าวต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  แหล่งข่าว  วิธีคิดประเด็นข่าว  เทคนิคการหาข่าวและการนำเสนอข่าวในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงกับสายข่าว  ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางของข่าวต่างประเทศ