76 วิชา โปรแกรมสำนักงานดิจิทัล (อ.บ่าย) กลุ่มเรียน 64076.121 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
76 วิชา โปรแกรมสำนักงานดิจิทัล (อ.บ่าย) กลุ่มเรียน 64076.121 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Class ID
61737

หมายเลขประจำวิชา
MBI0404

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

หลักการและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมสำนักงานดิจิทัลการสร้างเอกสาร การจัดทำข้อมูล ตารางข้อมูล การออกแบบกราฟ ฟังก์ชันการเงิน และสูตรคำนวณขั้นสูง ด้วยโปรแกรม สเปรดชีท การสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้านธุรกิจให้น่าสนใจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบออนไลน์และนำมาประยุกต์ใช้งานในสำนักงาน และการรักษาความปลอดภัยสำหรับเอกสารในโปรแกรมสำนักงานดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)