เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 552 โครงการปฏิบัติธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นักศึกษาที่ต้องการใบประกาศ เขียนชื่อ นามสกุลยืนยันการไป

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 สวัสดีค่ะ  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ยืนยันการไปร่วมกิจเพื่ออาจารย์ต้องทำใบประกาศ

ให้คณะบดีเซ็นและนำไปให้ทางวัดสุนันทวนารามเซ็น     ด่วนค่ะ