homeเทอม 552 โครงการปฏิบัติธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นักศึกษาที่ต้องการใบประกาศ เขียนชื่อ นามสกุลยืนยันการไป
personperson_add
เทอม 552 โครงการปฏิบัติธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นักศึกษาที่ต้องการใบประกาศ เขียนชื่อ นามสกุลยืนยันการไป

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 552 โครงการปฏิบัติธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นักศึกษาที่ต้องการใบประกาศ เขียนชื่อ นามสกุลยืนยันการไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6178

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 สวัสดีค่ะ  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ยืนยันการไปร่วมกิจเพื่ออาจารย์ต้องทำใบประกาศ

ให้คณะบดีเซ็นและนำไปให้ทางวัดสุนันทวนารามเซ็น     ด่วนค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)