เทอม 552 โครงการปฏิบัติธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นักศึกษาที่ต้องการใบประกาศ เขียนชื่อ นามสกุลยืนยันการไป

คำอธิบายชั้นเรียน

 สวัสดีค่ะ  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ยืนยันการไปร่วมกิจเพื่ออาจารย์ต้องทำใบประกาศ

ให้คณะบดีเซ็นและนำไปให้ทางวัดสุนันทวนารามเซ็น     ด่วนค่ะ