สมองกลฝังตัว 1


ผู้สอน
นาย ศุภโชค อุปาลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สมองกลฝังตัว 1

รหัสวิชา
618

สถานศึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

สมองกลฝังตัว 1 เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสมองกลคืออะไร clock สัญญาณนาฬิกา การสื่อขนาน การสื่ออนุกรม ลำดับเชิงเลข และโอเปอเรชั่นบนฐานสอง ท่าข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบขนาน แบบอนุกรมไม่ต่อเนื่อง I2C 1Wire SPI หน่วยความจำและสถาปัตยกรรมของสมองกลแบบต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books