ผู้สอน
นาย ศุภโชค อุปาลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สมองกลฝังตัว 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
618

สถานศึกษา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

สมองกลฝังตัว 1 เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสมองกลคืออะไร clock สัญญาณนาฬิกา การสื่อขนาน การสื่ออนุกรม ลำดับเชิงเลข และโอเปอเรชั่นบนฐานสอง ท่าข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบขนาน แบบอนุกรมไม่ต่อเนื่อง I2C 1Wire SPI หน่วยความจำและสถาปัตยกรรมของสมองกลแบบต่าง ๆ