ผู้สอน
นาย พัฒน์ จีรภัทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6183

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว (Stand Alone)ไม่เพียงพอ
ในการรองรับการทำงานในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเข้ามา
มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในองค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กร
ขนาดใหญ่ นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจำเป็นจะต้อง
มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแลปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่