homeป.3
personperson_add
ป.3

ผู้สอน
นาย ไพศาล เพชรศรีงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6184

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)