77 วิชา BIS0647 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 64073.122 (พฤ.บ่าย)


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
77 วิชา BIS0647 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 64073.122 (พฤ.บ่าย)

Class ID
61850

หมายเลขประจำวิชา
BIS0647

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในการบริหารธุรกิจด้านการวางแผน การผลิต การขาย การบริการ การตลาด งานบัญชี งานลูกค้าสัมพันธ์ การเสนอข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)