การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (พฤ.บ่าย)


ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (พฤ.บ่าย)

รหัสวิชา
61853

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BIS0605

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

฿380.00 -0.0%
฿40.00 -44.2%
฿163.00 -40.49%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)