359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ


ผู้สอน
นาย ถิรายุ มีฤกษ์สม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

รหัสวิชา
619

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายวิชา

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างระบบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL ภาษาเรียกค้น การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การนอร์มัลไลซ์ E – R โมเดลทางด้านธุรกิจ ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล ระบบความปลอดภัย การฟื้นสภาพ และกรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับภาษา SQL


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books