homeชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
person
ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
ลำไพ บุญยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6190

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)