homeชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
ลำไพ บุญยิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6190

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)