ผู้สอน
ลำไพ บุญยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6190

สถานศึกษา

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย