homeอบรม ICT สพป.นค1
personperson_add
อบรม ICT สพป.นค1

ผู้สอน
นางสาว ปาริฉัตร ชัยจิต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรม ICT สพป.นค1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6195

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนอัจฉริยะ ICT สพป.นค 1 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง วันที่ 28 - 30 พ.ย. 2555 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)