อบรม ICT สพป.นค1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนอัจฉริยะ ICT สพป.นค 1 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง วันที่ 28 - 30 พ.ย. 2555