homeอบรม ICT สพป.นค1
person
อบรม ICT สพป.นค1

ผู้สอน
นางสาว ปาริฉัตร ชัยจิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรม ICT สพป.นค1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6195

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนอัจฉริยะ ICT สพป.นค 1 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง วันที่ 28 - 30 พ.ย. 2555 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)