นาฬิกาชีวิต


ผู้สอน
เพ็ญศรี ช่วยมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฬิกาชีวิต

Class ID
61962

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

เป็นกิจกรรมฝึกการจัดการภารกิจส่วนตัวของนักเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)