ชั้นประถมศึกษาปีที่6

คำอธิบายชั้นเรียน

 ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป นค.1