ผู้สอน
นางสาว สาวณีย์ ศรีรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6204

สถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา


คำอธิบายชั้นเรียน

 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑