homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย องอาจ ศรีสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Class ID
6212

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนอัจฉริยะ  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)