homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1

ผู้สอน
นาย วุฒิชัย ราชไมตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6216

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตอแก

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค. 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)