ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1

วุฒิชัย ราชไมตรี

โรงเรียนบ้านตอแก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค. 1