ชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนครูพัฒนา  อุณารักษ์

โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง