homeชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์
person
ชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์

ผู้สอน
นาย พัฒนา อุณารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6218

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนครูพัฒนา  อุณารักษ์

โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)