homeชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์
personperson_add
ชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์

ผู้สอน
นาย พัฒนา อุณารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนครูพัฒนา อุณารักษ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6218

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนครูพัฒนา  อุณารักษ์

โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)