homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผู้สอน
person
นาย ณฐาภพ โกมลตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
622

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาล้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  ท ๒๐๒๐๖  ภาษาพัฒนาชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)