กจม63ศุกร์บ่าย


ผู้สอน
taweesit sasadoh
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กจม63ศุกร์บ่าย

Class ID
62247

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำอธิบายวิชา

-


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)