homeศิลปะกับICT
personperson_add
ศิลปะกับICT

ผู้สอน
person
นาย อาทิตย์ พันธ์ทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะกับICT

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6230

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 เกี่ยวกับการเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)