ผู้สอน
นาย กิตติชัย เขียวศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6233

สถานศึกษา

โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนชาย หญิง รวม  25 คน