homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยภักดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6237

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 วิชาประวัติศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)