Corrosion


ผู้สอน
ชาคริต ทองอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Corrosion

Class ID
624

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

หลักการของการกัดกร่อน

การแสวงหาความรู้ใหม่ด้านการกัดกร่อนจากวารสารต่างประเทศ

การนำเสนอความรู้ที่ได้รับต่อชั้นเรียน

เรียนเพื่อให้มีความรู้ มิใช่เรียนเพื่อให้สอบได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)