homeชั้นประถมศึกษาปีที่4
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
นาง ธัญญธร คานาวาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6241

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)