ผู้สอน
นาง ธัญญธร คานาวาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6241

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่4