ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก  สพป.นค.1