homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1

ผู้สอน
นาย วุฒิชัย ราชไมตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.นค 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6246

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตอแก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอแก  สพป.นค.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)