homeวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๖ สพป.นค.๑
person
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๖ สพป.นค.๑

ผู้สอน
นาง มยุรี เพ็งสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๖ สพป.นค.๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6247

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์ ป.๖ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)