ป.4 เทอม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

 ป.4 มีนักเรียน จำนวน 12 คน