คณิตศาสตร์ ป.6
ผู้สอน

นาย นิรันดร์ ถิ่นนภูเขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6259

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนพระ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.