Medical Biochemistry I


ผู้สอน
ภก. จิระ อภิญญาวาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Medical Biochemistry I

รหัสวิชา
626

สถานศึกษา
Burapha University

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งแบ่งปันความรู้นอกชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books