homeครูสมมาตย์
personperson_add
ครูสมมาตย์

ผู้สอน
person
นาย สมมาตย์ อัคราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ครูสมมาตย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6262

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ชั้น ป.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)