homeการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
personperson_add
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6274

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 การวิจัยในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)