homeการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
person
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6274

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 การวิจัยในชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)