4/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป 4/4 เป็นชั้นเรียนที่ฉันเรียนอยู่