4/4

ผู้สอน
เด็กหญิง อรจิรา ปรัชญาอภิบาล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป 4/4 เป็นชั้นเรียนที่ฉันเรียนอยู่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)