4/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป 4/4 เป็นชั้นเรียนที่ฉันเรียนอยู่