ผู้สอน
นาย สมชาย เข็มหมุด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

EQ - ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6281

สถานศึกษา

LESS THAN THREE CO.,LTD.


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ความหมายและทำความเข้าใจ EQ
ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา EQ
ฝึกฝนทักษะ EQ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานด้วย EQ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.