กิจกรรมนาฬิกาชีวิต และ 1 คน 1 ความสามารถ


ผู้สอน
นางสาว ปราณี แซ่ว่อง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมนาฬิกาชีวิต และ 1 คน 1 ความสามารถ

รหัสวิชา
62828

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งงานกิจกรรมนาฬิกาชีวิต และ กิจกรรม 1 คน 1 ความสามารถ


฿539.00 -31.54%
฿600.00 -72.0%
฿350.00 -60.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)