คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
ผู้สอน

นาย ชาญชัย นามพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6284

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขา MBA 11


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.