homeวท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
person
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6289

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)